Skip to main content

Utbildningsort


Husbyggare

Grundexamen inom byggnadsbranschen (180 KP)
Studerande borrar i plankor

Efter att du avlagt examen kan du utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande i enlighet med branschens kvalitetskrav och hantera byggnadsmaterial omsorgsfullt och ekonomiskt. Du kan också tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. Som husbyggare kan du specialisera dig på timmermansarbeten, murning, betongarbeten, stålbyggande, byggnadsrenovering, byggande med sten, timmerbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen.

Arbetsplatser inom hus- och jordbyggnad, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar inom byggmaterialindustrin, planeringsbyråer, statliga eller kommunala byggnadsbyråer, eget företag.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.
Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Vid YA:s egen verkstad får du som studerande öva i verkliga kundsituationer.

Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Yrkesinriktade examensdelar:
Obligatoriska för husbyggare:

 • Arbeten i stomskedet 30 kp
 • Arbeten i grundläggningsskedet 15 kp
 • Att arbeta på en byggarbetsplats 25 kp

Därtill väljs valbara examensdelar för husbyggare.

Gemensamma examensdelar:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv.

 


Läs om Teknikhuset, ett utvecklingsprojekt. Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation.

https://www.teknikportalen.fi

 

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Ansökan stängd för läropliktiga t o m 31.12.2024.

OBS! Husbyggare Närpes kan endast ansökas via Gemensam Ansökan.

Du som söker via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Enheten i Vasa:
  Jan Hjort, tfn 044-750 3141 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Enheten i Vasa:
  Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Närpes:
  ‭Julina Lillandt tfn. 050 441 0283, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Anders Ek tfn. 040-6116825, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Daniel Eriksson tfn. 040-3534874, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Utbildningsavtal eller läroavtal – Daniel berättar om sina erfarenheter