Skip to main content

Utbildningsort


Målare

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (180 KP)
Studerande i arbetsdress jobbar med spackling av en vägg.

Målare som har avlagt kompetensområdet för byggnadsmåleri kan utföra reparationsmålning och målningsarbeten vid nybyggen. De kan också grunderna i tapetsering, avjämning och sprutmålning. Utöver kunnande i målning och tapetsering av invändiga ytor i byggnader kan de ha specialkunnande i ytbehandling av fasader eller med varierande målningsarbeten av hus. Målning av snickerier, fasta inredningar och möbler av olika material hör också till målarens kunskapsområde.

På arbetsmarknaden är efterfrågan på målare god. Arbetsplatser finns inom inrednings-, målnings- och byggnadsbranschen. Potentiella arbetsgivare är också bygg- och trävaruhus i regionen.
Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna (e-grunder).
Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Yrkesinriktade examensdelar,
obligatoriska för målare:

 • Arbete på en arbetsplats för ytbyggande (10 kp)
 • Byggnadsmålning (45kp)

Valbara inom kompetensområdet:

 • Nymålningsarbeten (30 kp)
 • Renoveringsmålning (30 kp)

Därtill väljs valbara examensdelar för målare (60 kp)

Gemensamma examensdelar:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som söker via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.

Studiestart för sökande via kontinuerlig ansökan, Vecka 32, 43, 2 eller 10

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Material- och verktygskostnader kan tillkomma. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Charles Söderman, tfn 050-502 5557, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Fantastisk personal, härliga studerande och god mat