Skip to main content

Utbildningsort


Skogsmaskinsförare

Grundexamen inom skogsbranschen (180 KP)
En skogsskördare i skogen

Med brett kunnande inom hållbart skogsbruk har du som skogsmaskinförare goda karriärmöjligheter inom de växande gröna näringarna.

Som skogsmaskinsförare kan du jobba med skotare eller skördare i maskinellt avverknings- och drivningsarbete. Kunskaper inom skogsskötsel ger dig  även möjligheter att jobba med andra såväl manuella som maskinella skogsarbeten. Du kan jobba som anställd eller i eget entreprenadföretag.

Samhällets satsningar på bioekonomi medför också goda möjligheter till jobb inom skogsindustrin, skogsvårdsföreningar, kommuner och städer.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Heta arbeten, Fhj 1, arbetssäkerhet, vägskydd, växtskyddsexamen och naturvårdskort.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som sökt via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.
Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m. 31.12.2024
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
40 € / termin. Naturvårdsexamen bekostas av studerande. Gäller inte läropliktiga. Kompletterande C-körkort, i samband med valfri examensdel inom yrkeskompetens, bekostas av studerande själva.

Kontakter

 • Vasa:
  Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Henrik Östman, tfn 044-750 3105, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Från närvårdare till skogsmaskinsförare