Skip to main content

Utbildningsort


Lokalvårdare

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (180 KP)
en hand torkar av en grön diskbänk

Lokalvårdare som avlagt kompetensområdet för lokalvård utför städning och rengöring hos olika kunder. Du kan arbeta i t ex bostadsfastigheter, arbetsplatser, hotellokaler, butikslokaler, skolor, daghem och vårdinrättningar m fl.

Lokalvårdare arbetar med klienten i fokus och gör arbete individuellt till olika kunder. Lokalvårdaren är samarbetsvillig, flexibel och professionell i sitt bemötande av kunderna.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskole examen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

I grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen ingår tre kompetensområden (kompetensområdet för fastighetsskötsel, kompetensområdet för hemarbetsservice och kompetensområdet för lokalvård).

Examensbenämningen är Lokalvårdare (grundexamen).

Examen består av:

  • en obligatorisk examensdel ( 15 kp)
  • två valbara examensdelar i kompetensområdet (60kp)
  • valbara examensdelar (70kp)
  • gemensamma examensdelar (35kp). 

Omfattningen av examen är 180 kompetenspoäng. 

Den obligatoriska examensdelen är Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster. 

De valbara examensdelarna är totalt 27, i dem ingår examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkes- eller specialyrkesexamen. I examensdelarna beskrivs kraven på yrkesskicklighet.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Utbildningen passar även dig med annat modersmål än svenska. Du kallas till språktest före antagning och kravet är språknivå A2.1/A2.2.

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser som arbetssäkerhet, hygienkompetens och FHJ1. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Carola Sjödahl, tfn 050-338 8686 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare,
    tfn 050-572 9150 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen