Skip to main content

Utbildningsort


Omsorgsassistent

Arbete och karriär

Som omsorgsassistent kan du arbeta med assisterande vård- och omsorgsuppgifter vid enheter för serviceboende och inom äldreomsorgen.

Omsorgsassistenten handleder och assisterar klienterna i de dagliga sysslorna och sörjer för deras hälsa, välfärd och säkerhet. Dialogen och samarbetet med klienter och kollegor är en viktig del av arbetet.

Utbildning

Utbildningen består av följande två examensdelar ur grundexamen inom social- och hälsovård, vilka motsvarar kompetenskraven för omsorgsassistentens uppgifter:

 • Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp och
 • Att främja äldres delaktighet, 35 kp

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår. Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. Examen ordnas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Visa urvalskriterier
Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
40 € / termin

Kontakter

 • Enheten i Pedersöre:
  Birgitta Källberg, tfn 044-750 3145 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Petra Söderling, studiehandledare,
  tfn 044-750 3288, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Enheten i Vasa:
  Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Jenny Haglund-Sten, tfn 044-750 32 79, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Benita Wolin, studiehandledare,
  tfn 050-518 5114, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Enheten i Närpes:
  Sofie Berg, 044-750 3296, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Julina Lillandt, studiehandledare,
  tfn 050 441 0283, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen