Skip to main content

Utbildningsort


Hemvårdare

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (180 KP)
En hand med blå skyddshandske torkar av ett bord

Hemvårdare som avlagt kompetensområdet för hemarbetsservice utför kostservice, städnings- och textilvårdsuppgifter i klienternas hem, i servicehem och i hemliknande institutioner, assisterar klienten i dagliga aktiviteter samt sköter ärenden. 

Hemvårdarna agerar klientinriktat och producerar tjänster individuellt till olika klienter och så att hemmets värden respekteras. De utför hemarbetsservice kvalitativt och bidrar på det sättet med sin egen verksamhet till att sådana tjänster i ökande utsträckning efterfrågas och uppskattas. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
 
I grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen ingår tre kompetensområden
  • kompetensområdet för fastighetsskötsel
  • kompetensområdet för hemarbetsservice
  • kompetensområdet för lokalvård.
Examensbenämningen för hemarbetsservice är hemvårdare (grundexamen).

Examen består av en obligatorisk examensdel (15 kp), av två valbara examensdelar i kompetensområdet (60 kp), valbara examensdelar (70 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Omfattningen av examen är 180 kompetenspoäng.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser som arbetssäkerhet, hygienkompetens och FHJ1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Carola Sjödahl, tfn 050-338 8686 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Anna-Lotta Östvall-Åstrand, tfn 050-572 9150, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen