Skip to main content

Utbildningsort


Fastighetsskötare

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (180 KP)
ett par fastighetsskötare ser på ventilationssystemet i en fastighet

Fastighetsskötarna ansvarar för att tekniken i fastigheterna fungerar. De har kunskap om byggnader som helhet, känner till VVS- och elsystem och kan göra enklare justeringar, servicearbeten, reparationer och mätningar samt vid behov kalla på specialarbetskraft för mera krävande yrkesarbeten. Fastighetsskötarna känner till byggnaders livscykel, de vet hur byggnader underhålls och hur man sköter utomhusområden.

Den som avlagt grundexamen inom rengörings och fastighetsservicebranschen har ett brett allmänt kunnande inom branschen och en mångsidig yrkesskicklighet.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Yrkesinriktade examensdelar:
Obligatoriska för fastighetsskötare:

  • Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, 15 kp
  • Allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter, 30 kp
  • Skötsel av fastighetstekniska system, 30 kp.

Därtill väljs valbara examensdelar ( 70 kp ) för fastighetsskötare.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Material- och verktygskostnader kan tillkomma. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Fredrik Bäcklund, tfn 044-750 3253, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Anna-Lotta Östvall-Åstrand, tfn 050-572 9150, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen