Skip to main content

Utbildningsort


Elmontör / automationsmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik (180 KP)
bild av en elmontör med elkablage på ryggen

Då du avlagt grundexamen inom el- och automationsteknik har du den nödvändiga baskompetensen för att göra olika installations-, service- och underhållsuppgifter inom el- och automationsteknikbranschen.

Du kan göra elinstallationer i bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader och offentliga byggnader. Du kan också utföra service- och underhållsarbeten på dessa byggnader enligt gällande standarder och föreskrifter. Som elmontör/automationsmontör kan du även utföra uppgifter kring installation, användning, underhåll och service av elmaskiner och elapparater samt automationssystem inom industrin.

Då du avlagt din examen kan du jobba på elinstallationsföretag, elnätsföretag, elverk eller på företag som tillverkar eller använder automationsteknik.
Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.
Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Vid YA:s egen verkstad får du som studerande öva i verkliga kundsituationer.


Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat. 

Yrkesinriktade examensdelar:

Obligatoriska för elmontör:

 • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik
 • El- och automationsinstallationer
 • El- och energiteknik.

Obligatoriska för automationsmontör:

 • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik
 • El- och automationsinstallationer
 • Styckegodsautomation eller processautomation.

Därtill väljs valbara examensdelar för elmontör eller automationsmontör.


Gemensamma examensdelar:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv. 

 


Läs om Teknikhuset, ett utvecklingsprojekt. Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation.

https://www.teknikportalen.fi

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Ansökan stängd för läropliktiga t o m 31.12.2024.

Du som söker via gemensam ansökan inleder studierna i augusti.

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
40 € / termin. Material- och verktygskostnader kan tillkomma. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare, tfn 050-572 9150 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Tomas Hansson, tfn 044-750 3207 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen