Skip to main content

Utbildningsort


Skogsarbetare /-serviceproducent

Grundexamen inom skogsbranschen (180 KP)

Om du är intresserad av natur och miljö och vill arbeta ute i naturen, värdesätter självständigt och ansvarsfullt arbete och tycker om kroppsarbete så är det här en utbildning för dig. Som skogsarbetare eller skogsserviceproducent behärskar du skogsbrukets grunder. Du har de färdigheter som krävs för planering och utförande av manuella skogsvårds- och skogsförnyelsearbeten. Du kan arbeta t.ex. inom skogsvård och drivning som anställd åt skogsvårdsförening, skogsindustrin, stat, kommun, stad eller bli egen företagare.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. I grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsbruk ingår fyra obligatoriska examensdelar och en eller flera valbara delar beroende på delarnas omfattning samt gemensamma ämnen.

Obligatoriska delar:

 1. Hållbar skogsvård och användning
 2. Skogsvårdstjänster
 3. Drivningstjänster
 4. Planering av företagsverksamhet. 

Valbara delar: 

 1. Förädling av energived
 2. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
 3. Drift, service och underhåll av en värmeanläggning
 4. Mångbruk av skog
 5. Arbete med en skogsvårds- och jordbearbetningsmaskin
 6. Torvproduktion
 7. Drivning och lagring av energived
 8. Anskaffning och användning av skogsenergiråvara
 9. Arbete med skotare
 10. Underhåll av arbetsmaskiner
 11. Underhåll och reparation av en skogsmaskin
 12. Felsökning på en skogsmaskin
 13. Arbete som kräver spetskompetens
 14. Verksamhet med ansvar för klimatet
 15. Att fungera i en internationell arbetsmiljö
 16. Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter
 17. Arbeta i ett företag
 18. Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
 19. Examensdel från yrkesexamen inom skogsbranschen
 20. Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen,  en yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 21. Högskolestudier
 22. Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier.

Gemensamma ämnen:

 1. Kunnande i kommunikation och interaktion
 2. Kunnande i matematik och naturvetenskap
 3. Kunnande om samhälle och arbetsliv
 4. Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser
Växtskyddsexamen och första hjälp ( FHJ 1).Arbetssäkerhet.
 
Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som sökt via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.
Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m. 31.12.2024
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
40 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Pernilla Lindholm, tfn 0500-863 671 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen