Accessibility Tools

Utbildningsort


Skogsarbetare /-serviceproducent

GRUNDEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN (180 KP)

Om du är intresserad av natur och miljö och vill arbeta ute i naturen, värdesätter självständigt och ansvarsfullt arbete och tycker om kroppsarbete så är det här en utbildning för dig. Som skogsarbetare eller skogsserviceproducent behärskar du skogsbrukets grunder. Du har de färdigheter som krävs för planering och utförande av manuella skogsvårds- och skogsförnyelsearbeten. Du kan arbeta t.ex. inom skogsvård och drivning som anställd åt skogsvårdsförening, skogsindustrin, stat, kommun, stad eller bli egen företagare.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. I grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsbruk ingår fyra obligatoriska examensdelar och en eller flera valbara delar beroende på delarnas omfattning samt gemensamma ämnen.

Obligatoriska delar:

 1. Skötsel och nyttjande av skog
 2. Skogsvårdstjänster
 3. Drivningstjänster
 4. Planering av företagsverksamhet. 

Valbara delar: 

 1. Förädling av energived
 2. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
 3. Drifts- och underhållsarbeten i en värmeanläggning 
 4. Mångbruk av skog
 5. Arbete med en skogsvårds- eller jordbearbetningsmaskin
 6. Torvproduktion
 7. Anskaffning och användning av skogsenergiråvara
 8. Drivning och lagring av energived 
 9. Torvproduktion och lagring
 10. Arbete med skotare
 11. Underhåll av skogsmaskiner
 12. Underhåll och reparation av skogsmaskin
 13. Felsökning på en skogsmaskin
 14. Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter
 15. Arbete som kräver spetskompetens
 16. Arbeta i ett företag
 17. Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
 18. Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen
 19. Högskolestudier
 20. Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier.

Gemensamma ämnen:

 1. Kunnande i kommunikation och interaktion
 2. Kunnande i matematik och naturvetenskap
 3. Kunnande om samhälle och arbetsliv
 4. Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser
Växtskyddsexamen och första hjälp ( FHJ 1).
 
Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som sökt via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti. Kontinuerlig ansökan är stängd under 2023 och öppnar igen i januari 2024.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
40 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Pernilla Lindholm, tfn 0500-863 671 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Benita Wolin, studiehandledare,
  tfn 050-518 5114 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Kontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

Växelns öppettider i juni:

Måndag-fredag kl. 9:30-14:00, lunchstängd kl. 11-12. Växeln stängd 23.6-30.7.2023.

 

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.