Skip to main content

Utbildningsort


Landsbygdsföretagare

Grundexamen inom lantbruksbranschen (180 KP)
Närbild på grässtrån med en oskarp bild på en traktor som harvar på åkern.

Med brett kunnande inom bioekonomi, växtodling, djurskötsel, teknik och tunga maskiner har landsbygdsföretagaren goda karriärmöjligheter inom växande näringar.

Efter avlagd examen kan du jobba som företagare på eget lantbruk eller som anställd på större gårdar med mångsidiga uppgifter. Inom livsmedelsbranschen, service samt försäljningsbranschen finns också gott om arbetstillfällen.

Du kan även jobba som maskinentreprenör, montör eller som chaufför av tunga maskiner.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. 

  • Kompetensområdet för lantbruk är speciellt anpassat för dig som står inför generationsväxling
  • Kompetensområdet för lantbruksteknologi är anpassat för dig som är intresserad av lantbruk och maskiner.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. 

Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår, oavsett om du har som mål att avlägga hela examen eller de examensdelar.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Heta arbeten, arbetssäkerhet, första hjälpen samt växtskyddsexamen.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som söker via gemensam ansökan inleder studierna i augusti.

Du som har sökt i kontinuerlig ansökan eller till en delexamen, inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
40,00 € / termin. Gäller ej läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Nina Vide, utbildare, tfn 050-407 00 58, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Anders Grannas, tfn 044-750 3115, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Möt våra studerande – Matilda Bjurbäck