Skip to main content

Utbildningsort


Rörmontör

Grundexamen inom husteknik (180 kp)
Studerande vid rörmaskin

Som rörmontör kan du jobba inom husteknikbranschen, på fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, inom processindustrin och övrig industri, eller så kan du vara egenföretagare.
Rörmontörsyrket är ett mångsidigt arbete där både det tekniska kunnandet, självständighet och möte av kund har centrala roller.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Läs om Anes Keranovic som valt att studera till rörmontör vid YA!

Examensutbildning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.
Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Vid YA:s egen verkstad får du som studerande öva i verkliga kundsituationer.

Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Yrkesinriktade obligatoriska examensdelar för rörmontör:

 • Installation av värmesystem
 • Installation av vatten- och avloppssystem
 • Svetsning av rörledningar.

Därtill väljs valbara examensdelar för rörmontör.

Gemensamma examensdelar:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Denna utbildning kan inte ansökas via Gemensam Ansökan!

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov. 

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare,
  tfn 050-572 9150 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Fredrik Bäcklund, tfn 044-750 3253 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Intressant och roligt att studera vid YA