Skip to main content

Utbildningsort


Pälsdjursuppfödare

Grundexamen inom lantbruksbranschen (180 KP)

För dig som är intresserad av pälsdjursuppfödning, står i beråd att ta över en farm eller har anställning som pälsdjursskötare. Pälsdjursuppfödarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Utbildningen ger en bred grund för verksamhet inom näringen eller vidare studier till exempelvis farmarmästare.

Personer som avlagt grundexamen kan vara verksamma som pälsdjursuppfödare på egen gård eller som anställda pälsdjursskötare eller avbytare.

Utbildningen fyller kraven för startstöd och generationsväxling.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser som Fhj1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Denna utbildning kan inte ansökas via Gemensam Ansökan! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
27,50 € / termin. Gäller ej läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Nina Vide, tfn 050-407 0058 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen