Skip to main content

Utbildningsort


Trädgårdsmästare

Grundexamen inom trädgårdsbranschen (180 kp)

Trädgårdsmästarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. 

Trädgårdsmästaren kan exempelvis arbeta med växthus- eller frilandsodling, i en blomsterhandel, på ett gardencenter eller åt kommuner / församlingar i deras specifika parkanläggningar. Trädgårdsmästaren kan också arbeta med stenläggningar och anläggning samt skötsel av grönområden.

Utbildningen förbereder även för företagande inom trädgårdsbranschen.

Examen ger behörighet för studier som leder till yrkesexamen, specialyrkesexamen, högskoleexamen samt ger allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Grundexamen inom trädgårdsbranschen har en omfattning på 180 kompetenspoäng (kp). Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Av de yrkesinriktade examensdelarna är 100 kompetenspoäng obligatoriska och 45 kompetenspoäng valbara. En obligatorisk examensdel från ett annat kompetensområde kan väljas som valbar examensdel.

De obligatoriska för alla kompetensområden är: 

  • Trädgårdsarbeten (25 kp) 
  • Verksamhet i en organisation inom trädgårdsbranschen (15 kp).

Kompetensområdens obligatoriska examensdelar om 60 kp vardera är:

  • Att bygga grönområden (30kp)
  • Underhåll av grönområden (30kp).

Kompetensområdet för blomster och trädgårdshandel (60kp) samt kompetensområdet för trädgårdsproduktion (60kp)l ordnas företrädelsevis på läroavtal och/eller genom utbildning på arbetsplatsen.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer i och utanför skolan samt genom eget arbete på distans. Vi uppmuntrar praktikperioder utomlands.

Examen är klar när 180 kp är avlagda, av vilka 145 kp yrkesinriktade ämnen genom yrkesprov avlagts samt kortkurserna avlagts med godkänt resultat.

Kraven på yrkesskicklighet samt de valbara examensdelarna beskrivs närmare i examensgrunderna.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. 
Ifall du redan har det kunnande som krävs i någon/några examensdelar erkänns det - eller så påvisar du det i ett yrkesprov. 

Det kunnande du ännu behöver lära dig, inhämtar du i de olika lärmiljöerna. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande (PUK) där dina valda examensdelar också framgår.

Du får undervisning, handledning och stöd inte bara i studierna, utan även inför yrkesproven.

Du kommer under studierna att behöva bekväma skor och stövlar, bekväma och oömma arbetskläder, regnkläder, kniv + sekatör. Viss litteratur kommer att behöva inhandlas.

Specialkompetenser

Arbetssäkerhet, Växtskyddsexamen, Första hjälpen 1 
Kompetensområdet för Grönsektorn även Vägskydd 1 och Heta arbeten. I kompetensområdet för Trädgårdsproduktion även traktorkörkort

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd för läropliktiga t.o.m 31.12.2024.

Utbildningen startar följande gång i augusti.

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
40 € / termin. Eventuella myndighetsavgifter + litteratur tillkommer. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

  • Vasa:
    Jari von Wendt, tfn 050 597 76 82, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Jessika Uljens, studiehandledare, tfn 040 571 6479, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Trädgårdsmästarstudierna har förlöpt bra